Tấm giải nhiệt trong tháp giải nhiệt nước

Tháp giải nhiệt nước là thiết bị làm mát nước theo đúng tên gọi của nó, nhiệt độ của nước đầu vào và ra của tháp rất là quan trọng.

Sau đây chúng tôi giới thiệt quý khách một số loại tấm giải nhiệt phổ biến sử dụng trong tháp giải nhiệt ứng với các mức độ nhiệt khác nhau.

Nhiệt độ đầu vào chia cụ thể như sau:

+ Nhiệt độ nước <=60 Độ: Có thể dùng tấm giải nhiệt PVC hoặc PP

Tấm giải nhiệt PVC dành cho nước <60 Độ

+ Nhiệt độ nước >60 Độ

Tấm giải nhiệt PP chịu nhiệt độ cao

Khi nhiệt độ cao tấm giải nhiệt bằng chất liệu PVC không đáp ứng được thì chúng ta sử dụng tháp giải nhiệt PP để giải nhiệt hiệu quả và cho nước có nhiệt độ cao.

+ Nhiệt độ cao >90 độ và nhiều cặn sử dụng tấm giải nhiệt bằng gỗ

Tấm giải nhiệt bằng Gỗ được sử dụng giải nhiệt chính xác và chịu đưuọc nguồn nước có cáu cặn nhiều

Để được tư vấn tháp giải nhiệt nước và tấm giải nhiệt quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0911 44 8186 để được tư vấn

Copyright 2018 © | Thiết kế bởi Web Bách Thắng